ทดลองใช้งาน ฟรี!

Support Center
ช่องทางการติดต่อ MessageDD
จันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.)
ฝ่ายขาย การตลาด
0 2689 2090-2 ต่อ 200
ฝ่ายบริการลูกค้า
0 2689 2090-2 ต่อ 201
โทรสาร (อัตโนมัติ)
คู่สายอัตโนมัติ ( 24 ชม.)
0 2689 2090-2 ต่อ 100
นอกเวลาทำการ
ติดต่อโทรศัพท์มือถือ
08 2633 4747
รองรับทุกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
Register Form
แบบฟอร์มสำหรับสมัครสมาชิกใหม่
“MessageDD ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ฟรีเครดิต กับลูกค้าที่กรอกข้อมูลตรงตามความเป็นจริงเท่านั้น”
ข้อมูลสำหรับเข้าสู่ระบบ
* ชื่อเข้าสู่ระบบ    
ระบุเฉพาะ A-Z, a-z, 0-9, (.), (-), (_) และระบุอย่างน้อย 6 ตัวแต่ไม่เกิน 15 ตัว
*รหัสผ่าน    
ต้องระบุอย่างน้อย 6 ตัว แต่ไม่เกิน 15 ตัว
* ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง  
   
ข้อมูลทั่วไป
* ชื่อ   *นามสกุล  
วัน/เดือน/ปี เกิด
MessageDD ขอมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่ระบุวันเกิดได้ถูกต้องเท่านั้น..
เพศ
* อีเมล์

   
ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง เพราะต้องยืนยันสมาชิกอีกครั้ง

เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์
* เบอร์มือถือ    
ระบุให้ถูกต้องเพื่อรับ Code สำหรับใช้งาน เช่น 0891234567 ไม่มีเว้นวรรคหรือสัญลักษณ์ใดๆ
ประเภทผู้ใช้งาน
 
* หมายเหตุ การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะทำเฉพาะรายการสั่งซื้อที่มียอดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
* ชื่อบริษัท  
   
ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จ)
* เลขที่ / ซอย / ถนน  
* ตำบล / แขวง  
* อำเภอ / เขต  
* จังหวัด  
* รหัสไปรษณีย์    
   
ที่อยู่ (สำหรับส่งเอกสาร)
* เลขที่ / ซอย / ถนน  
* ตำบล / แขวง  
* อำเภอ / เขต  
* จังหวัด  
* รหัสไปรษณีย์    
ต้องการรับข่าวสารจากเราหรือไม่
อ่านเงื่อนไขข้อตกลง