ทดลองใช้งาน ฟรี!

Support Center
ช่องทางการติดต่อ MessageDD
จันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.)
ฝ่ายขาย การตลาด
0 2689 2090-2 ต่อ 200
ฝ่ายบริการลูกค้า
0 2689 2090-2 ต่อ 201
โทรสาร (อัตโนมัติ)
คู่สายอัตโนมัติ ( 24 ชม.)
0 2689 2090-2 ต่อ 100
นอกเวลาทำการ
ติดต่อโทรศัพท์มือถือ
08 2633 4747
รองรับทุกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

บริษัท คอนเนค บิสสิเนส ออนไลน์ จำกัด
เลขที่ 131 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2689 2090-2 โทรสาร 0 2689 2090-2 ต่อ 100

ติดต่อฝ่ายขาย การตลาด
โทรศัพท์ 0 2689 2090-2 ต่อ 200
Email: marketing@messagedd.com
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
โทรศัพท์ 0 2689 2090-2 ต่อ 201
Email: support@messagedd.com