ทดลองใช้งาน ฟรี!

Support Center
ช่องทางการติดต่อ MessageDD
จันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.)
ฝ่ายขาย การตลาด
0 2689 2090-2 ต่อ 200
ฝ่ายบริการลูกค้า
0 2689 2090-2 ต่อ 201
โทรสาร (อัตโนมัติ)
คู่สายอัตโนมัติ ( 24 ชม.)
0 2689 2090-2 ต่อ 100
นอกเวลาทำการ
ติดต่อโทรศัพท์มือถือ
08 2633 4747
รองรับทุกเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
SMS AitiSpam
นโยบายไม่สนับสนุนสแปม เอสเอ็มเอส
MessageDD.Com มีนโยบายไม่สนับสนุนให้ผู้ใช้บริการกระทำการส่งสแปมเอสเอ็มเอส เพื่อ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือน หรือการส่งข้อความใดๆ ไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ดังนั้นถ้าท่านใดได้รับข้อความที่ถือว่าเป็นการรบกวน หรือไม่เหมาะสม และต้องการแจ้งให้กับ MessageDD ทราบ กรุณาอีเมล์มายัง พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน ข้อความ วันที่และเวลาที่ได้รับข้อความไว้ในอีเมล์ที่ท่านส่งมาด้วย

Anti Spam Policy


MessageDD.Com subscribes to an Anti-Spam policy for all its communication protocols. This means that we do not condone unsolicited messages, notifications, alerts or any message that you may receive from someone who should not have your address or mobile number. If you have received an unsolicited message, which you would like to report to MessageDD, please inform us by emailing to.
Please include you mobile number, the date and time you received it and the contents of the message (if possible) when completing the email.