แนะนำบริษัทฯ และ Portfolio
เอกสารแนะนำตัวบรษัทฯ ของเรา รวมไปถึงผลงานด้านต่าง ๆ บริการ Services ด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความไว้วางใจกับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าทุกระดับ
ดาวน์โหลดเอกสาร ประเภท PDF, ขนาดไฟล์ 1.49 Mb.
ประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของ SMS
แนะนำการใช้ SMS เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อธุรกิจของคุณ
ดาวน์โหลดเอกสาร ประเภท PDF, ขนาดไฟล์ 243.87 Kb.
API Connector
API สำหรับ Developer เขียนโปรแกรมเชื่อมต่อกับ MessageDD.com รองรับภาษา VB, C#, ASP, ASP.NET, PHP
ดาวน์โหลดเอกสาร ประเภท PDF, ขนาดไฟล์ 532.41 Kb.